Gatets i Barcelona: Catcelona engega campanya de Kickstarter

Catcelona: a purrfect city ha llançat oficialment la seva campanya de Kickstarter, convidant la comunitat a ser part del seu projecte.