Política de comentaris

Última actualització: 19 d’abril de 2023

Tenim tolerància zero per als comentaris que considerem inadequats o insultants, que exhibeixen comportaments «trols» o que tenen ramificacions legals.

Els comentaristes poden assenyalar els comentaris potencialment inadequats per a revisió, per preocupació per als altres o per ofensa personal.

Podeu assenyalar les preocupacions a través del menú que hi ha al costat d’un comentari potencialment ofensiu, o bé envieu-nos un correu electrònic a info@noujoc.com.

Com fer comentaris:

Els nostres comentaris funcionen a través de la plataforma de tercers Disqus, que requereix que els usuaris creïn un compte.

Podeu registrar un perfil de Disqus directament amb Disqus o amb els vostres comptes de Facebook, Twitter o Google.

A diferència de les polítiques de Facebook i Google, Disqus no requereix que utilitzeu el vostre nom real.

Mantinguem-ho amistós:

La discussió i el debat són benvinguts, però els comentaris que inclouen atacs personals a un altre lector no són acceptables.

Tot i que apreciem que hi haurà, sovint, diferents punts de vista, ens reservem el dret d’advertir, eliminar, editar o modificar un fil que infringeixi les nostres directrius, i suspendre o prohibir als infractors reiterats.

A més, no tolerarem el racisme, el sexisme, l’homofòbia o altres formes de discurs de l’odi, o contribucions que puguin ser interpretades com a tals.

Skip to content